Kinh Sách Nói & Video: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson. Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Toàn bộ kinh điển Pali ngữ và bản dịch Anh ngữ đã được Hội Kinh Điển Pali (Pali Text Society) lần lượt xuất bản trong 100 năm qua. Xin xem bài giới thiệu bằng Anh ngữ: Publications of the Pali Text Society. Xem thêm & nguồn: https://www.budsas.org/uni ...

Có một đệ tử hỏi Phật rằng : “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy? Phật rằng : “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là: Điều 1: Nhân Quả không thể đổi thay, tự gieo N ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Đạo Phật. Dân chúng thường nói "Đạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Vi ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ Đạo Phật. Dân chúng thường nói "Đạo Phật là đạo của ông bà", hay "Nhà nào có đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả...". Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Vi ...

Hạng mục: SÁCH NÓI

Nguyên tác: "Buddhist Legends", By Eugène Watson Burlingame Dịch giả: Thiền sinh Thiền viện Viên Chiếu. Tập này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends" của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ G ...

Nguyên tác: "Buddhist Legends", By Eugène Watson Burlingame Dịch giả: Thiền sinh Thiền viện Viên Chiếu. Tập này được dịch theo bản Anh ngữ "Buddhist Legends" của học giả Eugène Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ G ...

Bản dịch Việt ngữ của Hòa thượng Thích Minh Châu. Kinh Pháp Cú (Dhammapada) là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya) trong Kinh tạng Pali (Suttanta Pitaka). Đây là một quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nh ...

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh T ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Tiểu Bộ kinh có nhan đề "Tiểu Bộ", nhưng lại chứa đựng số lượng kinh lớn nhất trong năm bộ Nikàya là 15 tập, so với Trường Bộ (3 tập), Trung Bộ (3 tập), Tương Ưng Bộ (5 tập) và Tăng Chi Bộ (3 tập). Chữ "Tiểu" ở đây, theo các vị luận sư, muốn chỉ tính cách ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Tập Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikàya) gồm 152 kinh tất cả, chia thành 3 tập : tập I, gồm 50 Kinh đầu, tập II gồm 50 Kinh tiếp và tập III, gồm 52 Kinh chót. Tôi dựa theo nguyên bản Pàli của Hội Pàli Text Society để phiên dịch và dùng ba bản dịch làm tài l ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Các thập kỷ qua đã hình thành nhiều bản dịch Việt văn về Kinh, Luật, Luận thuộc Nam tạng và Bắc tạng. Đây là các công trình cá nhân và là công trình của vài trường Cao đẳng Phật học. Mãi đến năm 1990, ngót mười năm sau ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Vi ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từn ...

Hạng mục: NGHE ĐỌC KINH

Quảng Tánh biên soạn. Là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo Giác Ngộ. Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức ...

Nguyên tác: In the Buddha's Words - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson. Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là ...

Nghe đọc: Phần 1: https://dieuphapam.net/dpa/tim-hieu-trung-bo-kinh-i.4028/ https://www.youtube.com/watch?v=bhiaXquAtGo Phần 2: https://dieuphapam.net/dpa/tim-hieu-trung-bo-kinh-ii.4029/ https://www.youtube.com/watch?v=-2Et6MMVWgM

Hợp tuyển lời Phật dạy từ Kinh Tạng Pali (Nguyên Nhật Trần Như Mai)

Nguyên tác: In the Buddhas Word's - An Anthology of Discourses from the Pali Canon. Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Nguyên Nhật Trần Như Mai. Thực hiện sách giấy: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Tác ...

Hạng mục: PHẬT HỌC
Đức Phật và Phật Pháp (Phạm Kim Khánh)

Nguyên tác: The Buddha and His Teachings. Tác giả: Narada Maha Thera. Phạm Kim Khánh dịch. Thực hiện sách giấy: Thư viện Phật Giáo Nguyên Thủy. Ấn tống: Thế Giới Phật Giáo .org (quốc tế) Là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada ...

Hạng mục: PHẬT HỌC

Xem thêm & nguồn: http://daitangkinh.org/index.php/mucluckinh/68-pdf-mp3/pdf-mp3-tangluan/474-tangluan-pdf-mp3

Xem thêm & nguồn: https://phatphapungdung.com/phap-bao/luan-tang http://www.vbu.edu.vn/application/uploads/files/ViDieuPhap.pdf http://www.thuviennguyenthuy.com/category/phap-hoc/tang-vi-dieu-phap-kinh-dien/