ĐỨC PHẬT & ĐỆ TỬ: Tất cả tài liệu 

Lọc tài liệu...

Tác giả: Narada Maha Thera, Phạm Kim Khánh dịch, là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia năm 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng lỗi lạc Pelene Vahiranyna. Đại đức Narada được đà ...

Bộ phim có nhiều đầu tư và chất lượng nhất từ trước đến nay về cuộc đời của Đức Phật từ Đản sinh đến Niết bàn. Bộ phim truyền hình dài 55 tập do nhà tỷ phú người Ấn Độ B.K. Modi đầu tư hơn 120 triệu đô la Mỹ. Biên dịch, biên tập và lồng tiếng: Trung ...

Tác giả: Narada Maha Thera, Phạm Kim Khánh dịch, là một tác phẩm trên cả tuyệt vời. Tác giả, ngài Narada Maha Thera (1898 – 1983), người Sri Lanka, xuất gia năm 18 tuổi dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng lỗi lạc Pelene Vahiranyna. Đại đức Narada được đà ...

Đức Phật giáng sinh vào ngày 15 tháng 4 năm 623 BC tại vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni), cách thành Kapilavastu (Ca Tỳ La Vệ) khoảng 15 cây số, nay là xứ Ruminidhehi, thuộc quản hạt Aouth, phía Tây Nam xứ Népal và phía Đông Rapti. Song thân Ngài là Quốc vương Sud ...

Ðức Phật, khi sinh tiền, có hai Ðại đệ tử tại gia, hộ trì Tăng Già nòng cốt nhất, là thiện nam Anàthapindika (Tu Ðà Cấp Cô Ðộc) và tín nữ Visàkhà (Nguyệt Trang Ðài). Câu chuyện ông bá hộ Cấp Cô Ðộc đã được soạn giả dịch xong, ấn tống vào mùa Vu Lan 1993. ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Mười vị tôn giả được nêu ra trong sách này, chỉ là những vị tiêu biểu nhất trong số đệ tử của Phật. Ngoài ra, còn có một số vị ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thượng thủ có trí tuệ siêu việt nhất. Thành Vương Xá (Rajagrha - Rjagaha) là kinh đô của vương quốc Ma Kiệt Đà (Magadha), ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thượng thủ có thần thông quảng đại nhất. Ngày nay, mỗi khi bước vào chánh điện của các chùa, viện, chúng ta thường thấy t ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị giảng sư tài giỏi nhất. Đối với đệ tử Phật, việc tu học để thoát li sinh tử cố nhiên là quan trọng, nhưng việc hoằng dươn ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Thể nhập diệu lí “KHÔNG” hơn ai hết. Nói tới Tu Bồ Đề, chúng ta cũng nên biết đén cái điềm lành trong lúc tôn giả vừa được s ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị luận sư lỗi lạc nhất. Tại thôn Nhĩ Hầu (có thể cũng tức là kinh thành Ưu Thiền Ni, Ujayana - Ujjeni - chú thích của người ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị trưởng lão tu khổ hạnh mẫu mực nhất. Giả như có người ra đời từ hơn 2500 về trước mà vẫn giữ nhục thân còn sống mãi cho t ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Trong 16 vị A La Hán được ghi trong kinh A Di Đà, có một vị tên là A Nậu Lâu Đà, đó chính là tôn giả A Na Luật vậy. A Na Luậ ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị luật sư mô phạm và uy tín nhất. Theo luật lệ khắc nghiệt về giai cấp của xã hội Ấn Độ thời Phật tại thế, việc tôn giả Ưu ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thượng thủ nghe nhiều nhớ kĩ nhất. Trong tất cả các đệ tử của Phật, A Nan là vị có tướng mạo trang nghiêm nhất, có trí nh ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Oai nghi tế hạnh bậc nhất tăng đoàn. Khi chưa xuất gia, Phật vốn là vị thái tử của thành Ca Tì La Vệ (Kapilavastu - Kapilava ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị đệ tử xuất gia và chứng quả A la hán đầu tiên của đức Phật, là thành viên đầu tiên của giáo đoàn, có pháp lạp cao nhất. T ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Người thanh niên đầu tiên xuất gia theo Phật và trở thành vị thánh tăng thứ sáu của tăng đoàn. Sau khi hóa độ cho năm vị tì ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Vị thí chủ quan trọng nhất của giáo đoàn thời đức Phật. Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả triệu phú ở kinh đô Xá Vệ của vương ...

Nguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư. Việt dịch: Cư sĩ Hạnh Cơ. và biên soạn phần Phụ Lục - Hiệu đính: Nữ Cư sĩ Tịnh Kiên. Thời Phật tại thế, bà Tì Xá Khư được coi là vị nữ thí chủ quan trọng nhất của giáo đoàn. Uy tín của bà không kém gì trưởng giả ...